معرفی سرکنسول
ساختار سیاسی

 

            ایالت پنجاب یکی از چهار ایالت پاکستان محسوب می گردد که با عنایت به سیستم فدرالی رایج در این کشور ضمن هماهنگی با این سیستم، بر اساس قوانین و مقررات خود به اداره امور می پردازد.

            حکمران (استاندار) ایالت توسط رئیس جمهور منصوب می شود و بالاترین مقام تشریفاتی ایالت محسوب می گردد. حکمران نقش موثری در تدوین سیاستها و امور جاری در ایالت ایفا می نماید. (این نقش بویژه در ایالتی که حزب حاکم اکثریت قاطع را در اختیار ندارد پر رنگ تر می باشد)

            بالاترین مقام اجرایی ایالت، سروزیر (رئیس کابینه ایالتی) می باشد که پس از راهیابی به مجلس ایالتی، توسط نمایندگان مجلس با هماهنگی حزب یا احزاب پیروز انتخاب می گردد.

9 وزیر در کابینه ایالتی حضور دارند که وابسته به حزب حاکم (مسلم لیگ نواز) می باشند.

            مجلس ایالتی پنجاب 371 کرسی دارد که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب می گردند. این تعداد کرسی به 297 کرسی به عنوان کرسیهای عمومی، 66 کرسی ویژه زنان و 8 کرسی ویژه غیر مسلمانها تقسیم گردیده است.

            در حال حاضر حزب حاکم (مسلم لیگ نواز) تعداد 310 کرسی را در اختیار دارد و به ترتیب احزاب تحریک انصاف، مسلم لیگ قائداعظم، حزب مردم و مسلم لیگ ضیاء در رتبه بعدی قرار دارند.

 

با توجه به تراکم جمعیت، در ایالت پنجاب 148 کرسی مجلس ملی فدرال متعلق به این ایالت است که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب می گردند. (آخرین انتخابات در 11 مه سال 2013 برگزار گردید.) تعداد 22 نماینده مجلس سنا نیز از ایالت پنجاب و توسط مجلس ایالتی انتخاب می شوند.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر