معرفی سرکنسول
اطلاعات کلی

ایالت پنجاب یکی از چهار ایالت پاکستان محسوب می گردد که با عنایت به سیستم فدرالی رایج در کشور، حکومتهای ایالتی از جمله حکومت ایالتی پنجاب ضمن هماهنگی با سیستم فدرال، وظایف مربوط به خود را انجام می دهد.

            حکمران (استاندار) ایالت توسط رئیس جمهور منصوب می شود و بالاترین مقام تشریفاتی ایالت محسوب می گردد. حکمران نقش موثری در سیاستها و امور جاری در ایالت ایفا می نماید. (این نقش بویژه در ایالاتی که حزب حاکم اکثریت قاطع را در اختیار ندارد پر رنگ تر می باشد).

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر