معرفی سرکنسول
ساعات كار اداري

ساعات کار نمایندگی  از ساعت 9 لغایت 17

روزهای  کار نمایندگی  هر روز هفته به غیر از شنبه و یکشنبه 

پذیرش بخش روادید : از ساعت 9 لغایت 12  تحویل روادید صادره : از ساعت 15 لغایت 16

پدیرش بخش کنسولی و دانشجوئی : از ساعت 9 لغایت 17

روزهای  شنبه و یکشنبه تعطیل است 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر