1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - اطلاعیه در خصوص نرخ انواع روادید
گالری
access deny
پیوند ها

بسمه‌تعالی

اطلاعیه در خصوص نرخ روادید جمهوری اسلامی ایران

ردیف

نوع روادید

ورود

تعرفه

1.      

زیارتی

یک‌بار

2325 روپیه

2.    

زیارتی

دوبار

3490 روپیه

3.   

جهانگردی

یک‌بار

6200 روپیه

4.    

جهانگردی

دوبار

9300 روپیه

5.    

ورود

یک‌بار

8525 روپیه

6.    

ورود

دوبار

12790 روپیه

 

قابل توجه آن‌که برای صدور روادید فوری،50 %  به مبلغ تعرفه‌ها اضافه می‌شود.

                                                                                                                    03/03/1397

نظرات