1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - وضعیت فرهنگی
گالری
access deny
پیوند ها

ایالت پنجاب و خصوصا شهر لاهور به عنوان مرکز فرهنگی پاکستان شناخته می شود. دانشگاه ها و مراكز علمي مختلفي در اين شهر به فعاليت مشغول مي باشند.

دانشجويان زيادي از سراسر پاكستان و حتي از ديگر كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران براي ادامه تحصيل به اين ايالت سفر مي نمايند.

نظرات