1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - رئیس مجلس ایالتی
گالری
access deny
پیوند ها

آقای رانا محمد اقبال خان

رئیس پارلمان ایالتی

آقای رانا محمد اقبال خان در یکی از روستاهای قصور در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد، پدر وی رانا محمد پول خان از افراد با نفوذ در ایالت پنجاب و زمانی نماینده مجلس ایالت پنجاب بوده است، آقای اقبال دارای مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه پنجاب می باشد، وی رابطه نزدیکی با برادران شریف دارد وی در زمان تبعید برادران شریف از اموال و داراییها آنها نگهداری می نموده است و به همین جهت گفته می شود ریاست مجلس به پاداش زحمات وی می باشد، شایان ذکر است وی پس از پیروزی حزب مسلم لیگ نواز در انتخابات سال 2013 بار دیگر آقای رانا اقبال خان را به سمت ریاست مجلس ایالت پنجاب برگزید.

 با توجه به جمعیت زیاد این ایالت 148 کرسی نیز در مجلس ملی متعلق به این ایالت است که با رأی مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب می گردند، تعداد 22 نماینده مجلس سنا نیز از ایالت پنجاب و توسط مجلس ایالتی انتخاب می شوند.

نظرات