1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - سر وزیر ایالت
گالری
access deny
پیوند ها

 بالاترین مقام اجرایی ایالت،سروزیر ( رئیس کابینه ایالتی)

می باشد که پس از راهیابی به مجلس ایالتی، توسط نمایندگان مجلس با هماهنگی حزب یا احزاب پیروز انتخاب می گردد.

دولت فعلی ایالت پنجاب را حزب مسلم لیگ نواز تشکیل داده است.

میان محمد شهباز شریف در سال 1350 میلادی متولد شد، ایشان برادر کوچک میان نواز شریف نخست وزیر پاکستان است و همانند وی وارد سیاست شد. در سال 1985 بعنوان رئیس اتاق بازرگانی لاهور انتخاب گردید. سوابق دیگر مشارالیه به شرح ذیل می باشد:

-نماینده مجلس ایالت پنجاب از سال 1988 لغایت 1990

-نماینده مجلس ملی پاکستان از سال 1990 لغایت 1993

-نماینده مجلس ایالت پنجاب و ریاست گروه مخالفت از سال 1993 لغایت 1996

 ایشان مجددا در سال 1997 بعنوان نماینده ایالت پنجاب منتخب و به سمت سروزیری این ایالت منصوب شد. نامبرده تا اکتبر 1999 سروزیر بود و طی دوران حکومت وی عملکرد وی در ایالت پنجاب مورد تحسین و تقدیر رسانه های ملی و بین المللی قرار گرفت. در انتخابات سال 2013 نیز مجددا وی به عنوان نماینده مجلس در ایالت پنجاب انتخاب شد و با توجه به اینکه ریاست حزب مسلم لیگ نواز در پنجاب را به عهده دارد به عنوان سروزیر ایالت پنجاب برگزیده شد.

نظرات